Miljö

bg_green2

Miljö

Då miljön är avgörande både för oss själva och för våra produkter så lägger vi stor vikt vid att alltid bedriva ett aktivt miljöarbete. Detta gör vi genom bland annat genom att återföra vårt biologiska avfall till jorden i form av gödsel, källsortera vårt övriga avfall, inte använda onödiga ytteremballage och i största möjliga mån samtransportera våra produkter med andra livsmedelsproducenter för att minimera våra transporter.

Vår anläggning är certifierad enligt IP Livsmedel och KRAV.

 

the-KRAV-label